ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม . by Air Asia 4 วัน 3 คืน
BT-VN088_FD : เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว BY FD

4 วัน 3 คืน

•สะพานมังกรนั่งกระเช้า•บานาฮิลล์•ดานัง•วัดลินห์อึ้งฮอยอัน•เมืองโบราณฮอยอัน•หมู่บ้านกั๊มทาน•นั่งเรือกระด้งฮอยอัน•วัดจีน•บ้านโบราณ•สะพานญี่ปุ่น•ศาลกวนอู•เว้•เจดีย์เทียนมู่•ตลาดDongBa•ล่องแม่น้ำหอมพระราชวังหลวง•นั่งรถสามล้อซิโคล่•ดานัง•ตลาดฮาน
• สะพานมังกร นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์ • ดานัง • วัดลินห์อึ้ง ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ล่องแม่น้ำหอม พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน