ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน by Air Asia 3 วัน 2 คืน
ZHAN13 : เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก] BY FD

3 วัน 2 คืน

Day 1 : พบกันที่สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่เมืองฮานอย - เดินทางถึงสนามบินนอยไบ
- เดินทางสู่เมืองลาวไก - เดินทางสู่เมืองซาปา เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในเรื่องของบรรยากาศที่ดีและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ - น้ำตกสีเงิน น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง หรือภูเขาปากมังกร - โบสถ์ซาปา เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET

Day 2 : นั่งรถไฟเมืองซาปา (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) - ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้า - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได - เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย - อิสระให้เลือกซื้อสินค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท

Day 3 : จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส - สุสานโฮจิมินห์ - เดินทางสู่เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ - วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม - เดินทางกลับเมืองฮานอย - สนามบินนอยไบ - เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน