ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ อุโมงค์ซากุระ ไซตามะ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
ZNRT04 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม] BY XJ

6 วัน 4 คืน

เช็คอินอุโมงค์ซากุระและดอกนาโนะฮานะ@ไซตามะชมความงามสวนดอกไม้ฮิตาชิที่มีให้ชมตลอดทั้งปีชมมนต์เสน่ห์เมืองคาวาโกเอะช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
เช็คอินอุโมงค์ซากุระ และ ดอกนาโนะฮานะ @ไซตามะ ชมความงามสวนดอกไม้ฮิตาชิที่มีให้ชมตลอดทั้งปี ชมมนต์เสน่ห์เมืองคาวาโกเอะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน