ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ by Air Asia X 6 วัน 3 คืน
ZNRT02 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง] BY XJ

6 วัน 3 คืน

ซากุระต้องญี่ปุ่นเท่านั้นไม่พลาดชมความว้าวของซากุระ@สวนโชวะคิแนนและอุเอโนะเยือนวัดดังที่อาซากุสะชมภูเขาไฟฟูจิไฮไลท์ที่ญี่ปุ่นช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
ซากุระต้องญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่พลาดชมความว้าวของซากุระ @สวนโชวะคิแนนและอุเอโนะ เยือนวัดดังที่อาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิไฮไลท์ที่ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน