ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
HJT-SL53-B02 : Happy Tokyo สายเที่ยว BY SL

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พบกันที่สนามบินดอนเมือง Day 2 : เดินทางถึงเมืองโตเกียว - นำท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + นำท่านไปที่ กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้า) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ Day 3 : นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก- ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส - JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน Day 5 : ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ - เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน