ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP32-XW : Pro Hokkaido Romance Hakodate Toya Sappro เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ BY XW

6 วัน 4 คืน

ซัปโปโร(สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมไนท์วิว1ใน3โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์หมี-โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ(B/L/D) โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTCDUTYFREE(บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู)(B/L/-) อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริพาร์ค-ตลาดปลาโจไก มิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ชมไนท์วิว 1 ใน 3โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี-โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ (B/L/D)
โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE (บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู) (B/L/-)
อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน