ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล ตกปลาน้ำแข็ง เกาะนามิ คาสิโนสีทอง เมียงดง by Air Asia X 6 วัน 3 คืน
ICN08 : Korea Specaial Ice Fishing BY XJ

6 วัน 3 คืน

Day 1 : เดินทางจากสนามบินดอนเมือง
Day 2 : สนามบินอินชอน - PARADISE CITY หรือ “คาสิโนสีทอง” เป็นสถาปัตย์ที่ทันสมัย แปลกตาและเป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือ ตกปลาใต้น้ำแข็ง การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง ฟุตบอลน้ำแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ - เกาะนามิ เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA)

Day 3 : สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต้ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเป็นของฝาก พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) - ภูเขานัมซาน เป็นที่ตั้งหอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

Day 4 : ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง เคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศโ์ชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไว้อย่างดี - หมู่บ้านอิกซอกดง หมู่บ้านฮันอกโบราณอายุกว่า 100 ปี - ดิวตี้ฟรี ศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย - ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลีชั้นนำ และศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี

Day 5 : ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท เลือกซื้อของแบรนดเนมชื่อดังต่างๆ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน