ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ กันดั้มโอไดบะ ซากุระ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT26 : โตเกียว ชิค ชิค BY XW

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ–ถนนนากามิเซะ-ชมซากุระ-สวนอุภูเขาไฟฟูจิชั้น 5–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น–เจดีย์ชูเรโตะ-เมืองโบราณคาวาโกเอะ-ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ+หอระฆังเมือง–ช้อปปิ้งชิบูย่า–ช้อปปิ้งชินจุกุ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออนมอล์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดนี้ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ แหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตว์ชมแพนด้าได้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง 'ภูเขาไฟฟูจิ' จากนั้นขึ้นกระเช้า กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว มีห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น เมืองฟูจิโยชิดะ ดะ ศาลเจ้าประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 705 เป็นศูนย์รวมรวมศรัทธาของผู้คนที่ภาวนาต่อเทพเจ้าแห่งการป้องกันภัยพิบัติและความสุขในบ้านเรือน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ หรือ เจดีย์ห้าชั้น จากนั้นนำท่านเรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับชาวญี่ปุ่น นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ “คาวาโกเอะ” เมืองเล็กๆ ในจังหวัดไซตามะ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว และ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day 5 : เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,777 FULL
04 – 08 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 24,777 FULL
05 – 09 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,777 FULL
06 – 10 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 24,777 FULL
07 – 11 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 24,777 FULL
08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,777 FULL
10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 37,777 FULL
11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 37,777 FULL
12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 37,777 FULL
13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 34,777 FULL
14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 34,777 FULL
15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 34,777 FULL
16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 26,777 FULL
17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 26,777 FULL
18 – 22 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,777 FULL
23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 26,777 FULL
24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 26,777 FULL
29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 27,777 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน