ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ซากุระ หุ่นยนต์กันดั้ม by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT25 : โตเกียว ฟินเว่อร์ BY XW

5 วัน 3 คืน

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ภูเขาไฟพูจิชั้น 5 -ช้อปปิ้งโคแกมบะ เอาท์เลต ศาลเจ้าอราคุระเชนเงิน - กันตั้มโอไดนะ - วัดอาซากุสะ #มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
DAY 1 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

DAY 2 เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ห้อยประตูของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ อิสระช้ปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

DAY 3 นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว และนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น เมืองฟูจิโยชิดะ ศาลเจ้าประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 705 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ หรือ เจดีย์ห้าชั้น เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับชาวญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว

DAY 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี หรือ จะเลือกเที่ยวชมตลาดปลาซึกิจิ หรือปลาทูน่าที่ถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบการแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัย และ คาเฟ่หุ่นยนต์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งย่านชิบุย่า

DAY 5 เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน