ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ซากุระ หุ่นยนต์กันดั้ม by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJT25 : โตเกียว ฟินเว่อร์ BY XW

5 วัน 3 คืน

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ภูเขาไฟพูจิชั้น 5 -ช้อปปิ้งโคแกมบะ เอาท์เลต ศาลเจ้าอราคุระเชนเงิน - กันตั้มโอไดนะ - วัดอาซากุสะ #มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
DAY 1 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

DAY 2 เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ห้อยประตูของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ อิสระช้ปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

DAY 3 นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว และนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น เมืองฟูจิโยชิดะ ศาลเจ้าประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 705 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ หรือ เจดีย์ห้าชั้น เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับชาวญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว

DAY 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี หรือ จะเลือกเที่ยวชมตลาดปลาซึกิจิ หรือปลาทูน่าที่ถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบการแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัย และ คาเฟ่หุ่นยนต์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งย่านชิบุย่า

DAY 5 เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,777 FULL
04 – 08 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 22,777 FULL
05 – 09 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,777 FULL
06 – 10 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,777 FULL
07 – 11 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 22,777 FULL
08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,777 FULL
10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,777 FULL
11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 35,777 FULL
12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 35,777 FULL
13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 28,777 FULL
14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 25,777 FULL
15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,777 FULL
16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,777 FULL
17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,777 FULL
18 – 22 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 19,777 FULL
23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,777 FULL
24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,777 FULL
29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 25,777 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน