ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

B2B0404 : Tohoku Hokkaido Fullbloom Sakura BY TG

7 วัน 5 คืน

บินเข้าเซนได-ออกฮอกไกโด/อิวาเตะ/ฮิราอิซูมิ/วัดชูซอนจิ/กำแพงหิมะฮะชิมันไต อากิตะ/หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ/อาโอโมริ/พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ปราสาทฮิโรซากิ/ย่านโมโตมาจิ/นั่งรถไฟชินคันเซนลอดอุโมค์สู่เกาะฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ/หอคอยโกเรียวคาคุ/โกดังอิฐแดง/ย่านโมโตมาจิ/นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืนเมืองฮาโกดาเตะ/ตลาดเช้า/โอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี/นาฬิกาไอน้ำโบราณ/ ซัปโปโร/ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด/ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร/ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ/เมนูปิ้งย่าง+ปู3ชนิด/ออนเซน2คืน/บินตรงการบินไทย
บินเข้าเซนได-ออกฮอกไกโด / อิวาเตะ / ฮิราอิซูมิ / วัดชูซอนจิ / กำแพงหิมะฮะชิมันไต
อากิตะ / หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ / อาโอโมริ / พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ
ปราสาทฮิโรซากิ / ย่านโมโตมาจิ/ นั่งรถไฟชินคันเซนลอดอุโมค์สู่เกาะฮอกไกโด
ฮาโกดาเตะ / หอคอยโกเรียวคาคุ / โกดังอิฐแดง / ย่านโมโตมาจิ / นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืนเมืองฮาโกดาเตะ / ตลาดเช้า / โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ /
ซัปโปโร / ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด / ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร / ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ / เมนูปิ้งย่าง+ปู 3 ชนิด / ออนเซน 2 คืน / บินตรงการบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน