ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SPJ07 : Osaka - Tokyo BY TG

6 วัน 4 คืน

ปราสาทโอซาก้า-ศาลเจ้านัมบะยาซากะ–ตึกอุเมดะสกาย-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำห้างโดทงพลาซ่า(ตึกซูโม่)–ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า-เมืองกิฟุแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติเมืองทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า–ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ–สะพานแดงนาคะบาชิชมซากุระแม่น้ำซาไก-ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเมืองยามานาชิ–บุฟเฟ่ต์ขาปู-แช่น้ำแร่ออนเซ็นภูเขาไฟฟูจิชั้น5–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านนินจา–สปาเท้าณหมู่บ้านนินจา–โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ-พักSHINJUKUPRINCEHOTELช้อปปิ้งกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งหรูอันดับหนึ่งของโตเกียว-อากิฮาบาระ–ย่านอุเอโนะ–วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-หอคอยโตเกียวสกายทรหรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซีพร้อมรถรับ-ส่งฟาร์มสตรอว์เบอรี่–อิออนมอล์ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ตึกอุเมดะสกาย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า - เมืองกิฟุ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติเมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระแม่น้ำซาไก - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองยามานาชิ – บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้ำแร่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านนินจา – สปาเท้า ณ หมู่บ้านนินจา – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ - พัก SHINJUKU PRINCE HOTELช้อปปิ้งกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งหรูอันดับหนึ่งของโตเกียว - อากิฮาบาระ– ย่านอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ
ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทร หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ -ดิสนีย์ซี พร้อมรถรับ - ส่ง ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ – อิออนมอล์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน