ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SJTN1 : โตเกียว ทาคายาม่า นาโกย่า BY SL

5 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มทุกวัน ภูเขาไฟพูจิชั้น5-ปราสทนาโกย่า-อิออน ช้อปปิ้งชินจูกุ-มิตซุยอกเลต-วัตอาชากุสะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศสตร์นโกย่า-ปราสาหมัตสี่โมโตะ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
เที่ยวเต็มทุกวัน
ภูเขาไฟพูจิชั้น5 - ปราสทนาโกย่า - อิออน
ช้อปปิ้งชินจูกุ - มิตซุยอกเลต - วัตอาชากุสะ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศสตร์นโกย่า - ปราสาหมัตสี่โมโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน