ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโงคุดานิ โอตารุ ตลาดปลาโจไก by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
SJH08 : ฮอกไกโด เพาว์เดอร์สโนว์ BY XW

5 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มทุกวัน หุบเขานรกจิโงคุนางิ - ชอปปิ้งซัปโปโร มิตซุย เอาท์เลต -โอตารุ - ตลาดปลาโจไก #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

Day 2 : ออกเดินทางสู่เมืองฮอกไกโด เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ จากนั้นนำท่านสู่หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” เป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟโชวะชินซัน จากนั้นต่อด้วยสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล ให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส จากนั้นนำทุกท่านเข้าที่พักเพื่อแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day 3 : อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ คิโรโระ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่าขึ้นกระเช้ากอนโดล่า กิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโอตารุ ชมวิวริมคลองโอตารุ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กหลักของเมือง ด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ต่อด้วยร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ จากนั้นนำท่านสู่โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ที่เมืองซัปโปโร

Day 4 : นำท่านสู่การช้อปปิ้งสินค้า DUTY FREE จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านสู่ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อน มีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง จากนั้นนำท่านสู่สวนสาธารณะโอโดริ ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริก็ยังเป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านสู่หอนาฬิกาซัปโปโร ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง และนำท่านสู่ซูซูกิโนะ ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และเป็นศูนย์กลางการเดินทาง

Day 5 : นำท่านสู่ตลาดปลาโจไก จากนั้นนำท่านสู่มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆมากมายให้ท่านช้อปปิ้ง จากนั้นนำทุกท่านมาถ่ายรูปคู่กับโดราเอมอน ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน