ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Happy Winter

5 วัน 3 คืน

อินชอน(เกาหลีใต้)–หุบเขาศิลปะโพชอน–เล่นสกี ป้อมซูวอนฮวาซอง-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์เวชสำอาง–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก+ทำข้าวห่อสาหร่าย–โซลทาว์เวอร์(ไม่รวมลิฟท์)-พระราชวังถ็อกซู-ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา–ช้อปปิ้งฮงแด–ซุปเปอร์มาเก็ต
อินชอน (เกาหลีใต้) – หุบเขาศิลปะโพชอน – เล่นสกี
ป้อมซูวอนฮวาซอง - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์เวชสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก+ทำข้าวห่อสาหร่าย – โซลทาว์เวอร์(ไม่รวมลิฟท์) - พระราชวังถ็อกซู - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา – ช้อปปิ้งฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน