ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Complete Golden - Route Sakura BY JL

8 วัน 5 คืน

เกียวโต/อาราชิยาม่า/วัดกินคะคุจิ/ช้อปปิ้งชินไซบาชิ/หมู่บ้านนินจาอิงะ ศาลเจ้าอิเสะ/ถนนโอฮาไรมาจิ/หมู่บ้านชิราคาวาโกะ/ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ/ปราสาทมัตซึโมโต้/นั่งกระเช้าภูเขามิโนบุซัง วัดมิโนบุซังโคโอนจิ/หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก/โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ชมซากุระพร้อมงานเทศกาลไฟที่ซากามิโกะ/วัดอาซากุซะ/ตลาดปลาซึกิจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ/ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ/แช่น้ำแร่2คืน/บินJALฟูลเซอร์วิสกระเป๋า46โล
เกียวโต / อาราชิยาม่า / วัดกินคะคุจิ / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ / หมู่บ้านนินจาอิงะ
ศาลเจ้าอิเสะ / ถนนโอฮาไรมาจิ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า
ถนนซันมาชิซูจิ / ปราสาทมัตซึโมโต้ / นั่งกระเช้าภูเขามิโนบุซัง
วัดมิโนบุซังโคโอนจิ / หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก/ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต
ชมซากุระพร้อมงานเทศกาลไฟที่ซากามิโกะ / วัดอาซากุซะ / ตลาดปลาซึกิจิ
ช้อปปิ้งชินจูกุ / ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ / แช่น้ำแร่ 2 คืน / บิน JAL ฟูลเซอร์วิส กระเป๋า 46 โล

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน