ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม . by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
VN144 : เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน BY SL

4 วัน 3 คืน

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาดคนเดินซาปา-ฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ลาวไกซาปา-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาดคนเดินซาปา-ฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต-ลาวไก ซาปา-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนาม . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน