ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม . by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
VN133 : เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน -สะพานแก้วมังกร BY SL

3 วัน 2 คืน

ฮานอย-ซาปาซาปา-ฟานซิปัน-สะพานแก้วมังกร(RongMay)-ตลาดชายแดนลาวไก-ฮานอย-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ถนน36สาย
ฮานอย-ซาปา ซาปา-ฟานซิปัน-สะพานแก้วมังกร(Rong May)-ตลาดชายแดนลาวไก -ฮานอย-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนาม . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน