ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ นั่งกระเช้า วัดหงอกเซิน by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
PVN13 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ BY VJ

4 วัน 3 คืน

ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าข้ามทะเล ตะลุยสวนสนุก SUN WORLD ทานข้าวบนเรือ+ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ และหมวกสุดเท่ เวียดนาม

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย ท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองนิงห์บิงห์ Day 2 : นำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมฮาลองบก ผ่านชมถ้ำตามก๊ก นำท่านลงเรือพาย ล่องไปตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือนกับกุ้ยหลินของจีน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ นำท่านนั่งกระเช้า Queen Halong เป็นกระเช้าสามสายที่ข้ามทะเลใหญ่ที่สุดของโลก จากนั้นนำท่านสู่สวนสนุก Sun World สวนสนุกแห่งใหม่ของเมืองฮาลอง อิสระให้คุณได้เพลินเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ นำท่านช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง Day 3 : ท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามที่อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะ ท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชมถ้ำนางฟ้าชมหินงอกหินย้อยมากมาย นำท่านชมหมู่บ้านชาวเล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแล้วให้เขาปรุงตามเมนูที่ต้องการได้ นำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างๆ นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ถนน 36 สาย Day 4 : นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัส แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส (ถ่ายรูปเฉพะด้านหน้าสุสาน) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน