ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SJT23.1 : # Tokyo - Fukushima BY XW

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี-กันดั้มโอไดบะ–ห้างไดเวอร์ซิตี้–เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติลานสกีฟูจิเทน–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองฟุกุชิมะ-หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุหน้าผาโทโนะเฮทสึริ–สถานีรถไฟยูโนคามิ–ออนเซ็นเท้า-โตเกียว-DUTYFREE-ช้อปปิ้งชินจูกุอิออนมอล์ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ – ออนเซ็นเท้า - โตเกียว - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอล์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน