ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ป้อมโงเรียวกาคุ หุบเขานรกจิโงคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัน ออนเซ็น by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH07 : # ฮอกไกโด สละโสด BY XW

6 วัน 4 คืน

ฮาโกดาเตะ - ป้อมโงเรียวกาคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ-ช้อปปิ้งอิออน - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโนโบริเบะสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - บ่อน้าพุร้อนโอนุยุมะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ - กิจกรรมลานสกีคิโรโระรีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้าโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : เหินฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด นำท่านขึ้นรถโค้ดเพื่อเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมดาวโงเรียวกาคุ ไม่รวมค่าเข้า สัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ป้อมดาวหน้าแฉก เนื่องจากเมื่อมองในมุมสูงจะเห็นเป็นรูปดาวห้าแฉก ป้อมแห่งนี้ที่สร้างตามสไตล์ตะวันตก จากนั้นนำท่านสู่ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ามากมายเช่น BAY Hakodate Hakodate History Plaza จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ เป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกับภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิ และภูเขารอคโค ที่โกเบ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนศูนย์กลางการช้อปปิ้งขนาดใหญ่

Day 3 : นำท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ จากนั้นเข้าสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ ท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก บ่อจิโงคุดานิ จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ เป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ อีกทั้ง เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง จากนั้นนำทุกท่านสู่ บ่อโอยุนุมะ จุดนี้เองเราสามารถนั่งเพลินพร้อมแช่เท้าท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิว จากนั้นต่อด้วย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ จากนั้นอิสระแช่น้ำแร่ออนเซ็นในพักที่

Day 4 : อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ คิโรโระ สกีรีสอร์ท และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆไม่รวมค่าอุปกรณ์) จากนั้นนำท่านสู่เมืองโอตารุ เพื่อให้ท่านได้ชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ต่อด้วย ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ สามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ได้ในระยะใกล้ ๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปทำคุ้กกี้ด้วยตนเอง

Day 5 : นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน จากนั้นนำท่านสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อนจากนั้นนำท่านสู่ที่ สวนสาธารณะโอโดริ ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง จากนั้นนำท่านสู่ ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ

Day 6 : นำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก จากนั้นนำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน