ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี ต้อนรับฤดูหนาว Busan Ulsan BY LJ

5 วัน 3 คืน

สัมผัสเมืองแห่งท้องทะเลที่งดงาม วัดแฮดงยงกุงชา(วัดริมทะเล) ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเลซองโดSkyWalk อิ่มอร่อยหมูย่างสไตล์เกาหลี ชมวิวณหอคอยปูซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดดังของปูซาน'ตลาดนัมโพดง'
สัมผัสเมืองแห่งท้องทะเลที่งดงาม
วัดแฮดงยงกุงชา (วัดริมทะเล)
ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด Sky Walk
อิ่มอร่อยหมูย่างสไตล์เกาหลี
ชมวิว ณ หอคอยปูซานทาวเวอร์
ช้อปปิ้งตลาดดังของปูซาน 'ตลาดนัมโพดง'

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน