ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Alps Perfect Reroute BY TG

6 วัน 4 คืน

โตเกียว–ช้อปปิ้งศาลเจ้าเนซุ–อิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นทุ่งดอกพิงค์มอส-ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป)–ปราสาททาโคโตะ(ชมซากุระ)–ปราสาทมัตสึโมโต้เจแปนแอลป์หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่า–ถนนซานมาจิซูจิ–นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ
โตเกียว – ช้อปปิ้ง ศาลเจ้าเนซุ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ถ่ายรูป) – ปราสาททาโคโตะ (ชมซากุระ) – ปราสาทมัตสึโมโต้ เจแปน แอลป์ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซานมาจิ ซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน