ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Hokkaido Hakodate Fin & Fun BY TG

6 วัน 4 คืน

เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ–ลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวที่คิโรโระสกีรีสอร์ท ทะเลสาบโทยะนั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน–เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดะเตะ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ–โนโบริเบ็ทสึ–หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ-จิโคคุดานิ เมืองซัปโปโรซัปโปโร–ตลาดปลาโจไก–ศาลเจ้าฮอกไกโด– โอโดริพาร์ค–หอนาฬิกา–อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า–ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – เมืองฮาโกดาเตะ
ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ– โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ - จิโคคุดานิ
เมืองซัปโปโร ซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
โอโดริพาร์ค – หอนาฬิกา – อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน