ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Hokkaido Hakodate Winter BY TG

6 วัน 4 คืน

สนามบินชิโตเซะ–เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ–ลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวที่คิโรโระสกีรีสอร์ท ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน-เมืองฮาโกดาเตะ–ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดะเตะ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ–โกดังอิฐแดง–โนโบริเบ็ทสึ–จิโคคุดานิ เมืองซัปโปโร–ศาลเจ้าฮอกไกโด-ช้อปปิ้งอิออน ซัปโปโร–ตลาดปลาโจไก-โรงงานช้อคโกแลต– โอโดริพาร์ค–หอนาฬิกา–อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า–ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน - เมืองฮาโกดาเตะ– ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โนโบริเบ็ทสึ – จิโคคุดานิ
เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน
ซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก - โรงงานช้อคโกแลต –
โอโดริพาร์ค – หอนาฬิกา – อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน