ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Wisteria Kyushu Hiroshima BY TG

6 วัน 4 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ–ชมดอกวิสทีเรีย คาวาจิฟูจิ–คิตะคิวชู-ออนเซ็น ศาลเจ้าโมโตะโนซุมิอนาริ-สะพานคินไตเคียว อะตอมมิคบอมบ์–สวนสันติภาพ-เมืองฮิโรชิม่า ปราสาทฮิโรชิม่า(ด้านนอก)–ช้อปปิ้ง เกาะมิยาจิม่า–อิทสึคุชิม่า–ชมดอกพิงค์มอส– คลองคุราชิกิปราสาทฮิเมจิ–โกเบพอร์ตทาวเวอร์ ฮาร์เบอร์แลนด์–โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า–ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท-อิออน
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมดอกวิสทีเรีย
คาวาจิ ฟูจิ – คิตะคิวชู - ออนเซ็น
ศาลเจ้าโมโตะโนซุมิ อนาริ - สะพานคินไตเคียว
อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ - เมืองฮิโรชิม่า
ปราสาทฮิโรชิม่า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง
เกาะมิยาจิม่า – อิทสึคุชิม่า –ชมดอกพิงค์มอส –
คลองคุราชิกิ ปราสาทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ตทาวเวอร์
ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท - อิออน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน