ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Sakura Light up Tokyo Wow BY TG

6 วัน 3 คืน

–เมืองคามาคูระ–พระใหญ่คามาคูระ– ศาลเจ้าซึรุงะโอกะฮาจิมังกุ–เกาะเอโนะชิมะ–ศาลเจ้าเอโนะชิมะ–ประภาคาร ปราสาทโอดาวาระไลท์อัพ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5)–เจดีย์ชูเรโตะ-ซากามิโกะ(ชมซากุระ+ใส่ชุดยูกาตะ) ชมเทศกาลไฟกลางคืน-เมืองโตเกียวอิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์โตเกียว–สวนอูเอโนะ(ชมซากุระ)–วัดอาซะกุซะ–โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)– ช้อปปิ้งชินจุกุ–ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ
– เมืองคามาคูระ – พระใหญ่คามาคูระ –
ศาลเจ้าซึรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ – เกาะเอโนะชิมะ – ศาลเจ้าเอโนะชิมะ – ประภาคาร
ปราสาทโอดาวาระ ไลท์อัพ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ (ชมซากุระ + ใส่ชุดยูกาตะ)
ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –
ช้อปปิ้งชินจุกุ – ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน