ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Sakura Perfect Route BY TG

7 วัน 4 คืน

–ใส่กิโมโนเดินเล่นเส้นทางชมซากุระแสนสวย– ถนนสายนักปราชญ์–คลองโอคาซากิ–ทางลาดเคอาเกะ–ศาลเจ้าเฮย์อัน– วัดคิโยมิสึ–นาโกย่าเมืองโอคาซากิ–ปราสาทโอคาซากิ–สวนโอคาซากิ–โกเทมบะเอ้าท์เล็ทออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้นภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5)–เจดีย์ชูเรโตะ-ซากามิโกะ(ชมซากุระ+ใส่ชุดยูกาตะ) ชมเทศกาลไฟกลางคืน-เมืองโตเกียวอิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์โตเกียว–สวนอูเอโนะ(ชมซากุระ)–วัดอาซะกุซะ–โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)– ช้อปปิ้งชินจุกุ–ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ
– ใส่กิโมโน เดินเล่นเส้นทางชมซากุระแสนสวย –
ถนนสายนักปราชญ์ – คลองโอคาซากิ – ทางลาดเคอาเกะ – ศาลเจ้าเฮย์อัน –
วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า เมืองโอคาซากิ – ปราสาทโอคาซากิ – สวนโอคาซากิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ทออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ (ชมซากุระ + ใส่ชุดยูกาตะ)
ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –
ช้อปปิ้งชินจุกุ – ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน