ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Tokyo Sakura Plum Flower BY TG

6 วัน 3 คืน

อูชิคุไดบุทสึ-ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค- สวนไคระคุเอ็น(เทศกาลชมต้นบ๊วย)-ออนเซ็น+ขาปูภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5)–โอชิโนะฮักไก–ซากามิโกะ(ชมซากุระ+ใส่ชุดยูกาตะ) ชมเทศกาลไฟกลางคืนอิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โตเกียว–สวนอูเอโนะ(ชมซากุระ)–วัดอาซะกุซะ–โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)– ช้อปปิ้งชินจุกุ
อูชิคุ ไดบุทสึ - ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค -
สวนไคระคุเอ็น (เทศกาลชมต้นบ๊วย) - ออนเซ็น +ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะ ฮักไก – ซากามิโกะ (ชมซากุระ + ใส่ชุดยูกาตะ)
ชมเทศกาลไฟกลางคืน อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
โตเกียว –สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –
ช้อปปิ้งชินจุกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน