ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Fourth Flower Bloom BY TG

6 วัน 3 คืน

สวนฮิตาชิซีไซค์ปาร์ค-ชมซากุระณสวนฮานามิยาม่าสวนดอกไม้อาชิคางะชมวิสทีเรีย-ชมทุ่งพิ้งค์มอส–ออนเซน+ขาปูภูเขาไฟฟูจิชั้น5–วัดอาซะกุซะ–โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)–ช้อปปิ้งชินจุกุโตเกียว–อิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค - ชมซากุระ ณสวนฮานามิยาม่า สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย - ชมทุ่งพิ้งค์มอส – ออนเซน+ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจุกุ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน