ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Ski Monster Tohoku Nikko BY TG

6 วัน 3 คืน

อิบาราคิ–ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ-ตลาดปลานากามินาโตะ เมืองเซนได–ช้อปปิ้งอิจิบังโจกินซันออนเซ็น–ภูเขาซาโอะสโนว์มอนสเตอร์–ลานสกี(ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด)–ฟุคุชิมะทะเลสาบ5สีโกชิกินูมะ–ทะเลสาบอินาวาชิโระ(ชมหงส์)ปราสาทซึรุงะ–หมู่บ้านโออุจิจูคุ-คินูกาว่าเมืองนิกโก้–ทะเลสาบชูเซ็นจิ–น้ำตกเคงอน–โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิบาราคิ –ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - ตลาดปลานากามินาโตะ
เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ กินซัน ออนเซ็น – ภูเขาซาโอะ สโนว์มอนสเตอร์ – ลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรมทุกชนิด) – ฟุคุชิมะ ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ทะเลสาบอินาวาชิโระ (ชมหงส์)ปราสาทซึรุงะ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ - คินูกาว่า เมืองนิกโก้ –ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคงอน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน