ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Ski Takayama Tokyo BY TG

6 วัน 3 คืน

–อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ไซตามะ-แท่งน้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ–เล่นสกีฟูจิ–ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ปราสาทมัตสึโมโต้–หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะทาคายาม่า–ออนเซ็น ทาคายาม่าจินจะ–ถนนสายซานมาจิซูจิ–นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ–ชมเทศกาลไฟนาบะนาโนะซาโตะ
– อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไซตามะ - แท่งน้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ– เล่นสกี ฟูจิ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ปราสาทมัตสึโมโต้ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะทาคายาม่า – ออนเซ็น
ทาคายาม่า จินจะ – ถนนสายซานมาจิซูจิ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ชมเทศกาลไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน