ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Ski Kyushu Hiroshima BY TG

6 วัน 4 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ–นั่งกระเช้าชมเมืองเบบปุ–หมู่บ้านยูฟูอิน-ออนเซ็นปราสาทนาคัทสึ–วัดรุริโคจิ–สะพานคินไตเคียวเมืองฮิโรชิม่าเกาะมิยาจิม่า–อิทสึคุชิม่า–อะตอมมิคบอมบ์–สวนสันติภาพ–ช้อปปิ้ง-ออนเซ็นเมืองคุราชิกิ–ปราสาทฮิเมจิ–ภูเขาร๊อคโกะ–สโนว์พาร์ค(เล่นสกี)-โกเบพอร์ตทาวเวอร์–ฮาร์เบอร์แลนด์–โอซาก้าอิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า–อิออน
ศาลเจ้าดาไซฟุ – นั่งกระเช้าชมเมืองเบบปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน- ออนเซ็น ปราสาทนาคัทสึ – วัดรุริโคจิ – สะพานคินไตเคียว เมืองฮิโรชิม่าเกาะมิยาจิม่า – อิทสึคุชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้ง - ออนเซ็น เมืองคุราชิกิ – ปราสาทฮิเมจิ – ภูเขาร๊อคโกะ – สโนว์พาร์ค (เล่นสกี) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า – อิออน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน