ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Ski Kansai Wow BY TG

6 วัน 3 คืน

เกียวโต–ปราสาททองคินคะคุจิ– ศาลเจ้าคิฟุเนะจินจะ–วัดคิโยมิสึ-อามาโนะฮาชิดาเตะนั่งเคเบิ้ลชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ–โกเบ–ภูเขาร็อคโกะ(เล่นสกี)– คิตาโนะ–อนุสรณ์ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ-ฮาร์เบอร์แลนด์– โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระช้อปปิ้งหรือสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน(นั่งรถไฟค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า(ชมด้านนอก)–นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะแจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ท–นาบะนาโนะซาโตะ
เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ –
ศาลเจ้าคิฟุเนะ จินจะ – วัดคิโยมิสึ -อามาโนะฮาชิดาเตะนั่งเคเบิ้ล ชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ – โกเบ – ภูเขาร็อคโกะ (เล่นสกี) –
คิตาโนะ – อนุสรณ์ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ –
โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน (นั่งรถไฟ ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ แจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ท – นาบะนาโนะซาโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน