ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ เอดินเบิร์ก หอนาฬิกาบิกเบน by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
Liverpool เออรัก เออเร่อร์ อังกฤษ BY TG

9 วัน 6 คืน

ออกซฟอร์ด|เบอร์ตันออนเดอะวอเทอร์|เอดินเบิร์ก|ลิเวอร์พูล|แมนเชสเตอร์|ลอนดอน
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton on The Water จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด นำเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล

Day 3 : ออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล นำท่านสู่สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับภายนอกของสนามฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่า 140 ร้านค้า ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ มีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด นำท่านสู่ย่าน Manchester Piccadilly

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร นำท่านชมจัตุรัสวิคตอเรีย นำท่านเดินทางสู่เมืองออกซฟอร์ด Oxford เมืองแห่งการเรียนรู้ นำท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

Day 5 : นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน นำท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย ถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด

Day 6 : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

Day 7 : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

Day 8 : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 9 : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์อังกฤษ ลิเวอร์พูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน