ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Japan Snow Ice Tokyo BY TG

6 วัน 3 คืน

ศาลเจ้าเนซุ–เล่นสกี–เทศกาลไฟประดับซากามิโกะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ–เจดีย์ชูเรโตะ–ธารน้ำแข็งมิโซะทสึจิ–แท่งน้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ–โตเกียวอิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์**ไม่มีรถบริการเดินทางโดยรถไฟ**วัดอาซะกุซะ–โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)–โอไดบะ–พิพิธภัณฑ์โมริดิจิตอลอาร์ท–ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ–
ศาลเจ้าเนซุ – เล่นสกี – เทศกาลไฟประดับซากามิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – เจดีย์ชูเรโตะ – ธารน้ำแข็งมิโซะทสึจิ – แท่งน้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ– โตเกียว อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ**วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ – พิพิธภัณฑ์โมริ ดิจิตอล อาร์ท – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ –

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน