ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KIX20 : Osaka Sakura Blooming Premium BY TG

5 วัน 3 คืน

วัดโทไดจิ–สวนกวางนารา–วัดคินคะคุจิ–วัดคึโยมิสึ–สวนมารุยามะ–สถานีเกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่า แม่น้ำชินซากาอิ–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–ดิวตี้ฟรี–ชินไชบาชิ ตลาดคุโรมง–ปราสาทโอซาก้า-ริงคุเอาท์เล็ท
วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ – วัดคึโยมิสึ – สวนมารุยามะ – สถานีเกียวโต
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
แม่น้ำชินซากาอิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ดิวตี้ฟรี – ชินไชบาชิ
ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน