ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TYO-01-1 : Unseen Nikko BY TG

6 วัน 3 คืน

นิกโก้–น้ำตกเคกอน–ทะเลสาบซูเซนจินั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคชิไดระศาลเจ้าโทโชกุ–เก็บสตรอเบอร์รี่–โตเกียว–ชินจูกุอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวกวัดอาซากุสะ–โตเกียวสกายทรี(แวะถ่ายรูป)–ตลาดปลาซึคิจิ–โอไดบะ
นิกโก้ – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบซูเซนจินั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคชิไดระ ศาลเจ้าโทโชกุ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ – โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน