ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HON-01-1 : Sakura Theme Park BY TG

6 วัน 4 คืน

สวนอูเอะโนะ–เทศกาลดอกทิวลิป–วัดอาซากุสะ–ชินจูกุ“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ–เก็บสตรอเบอร์รี่–นาโกย่า–เทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะเกียวโต–วัดคินคาคุจิ–วัดคิโยมิสึ–ปราสาทนิโจ้สวนสนุกยุนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)–เอออนพลาซ่า
สวนอูเอะโนะ – เทศกาลดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ “พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ สวนสนุกยุนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน