ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

FUK-01 : Unseen Kyushu BY TG

6 วัน 4 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ–สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะศาลเจ้ายูโทกุอินาริล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ–นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้–ช้อปปิ้งย่านชิโมโตริล่องเรือชมปลาโลมา–สวนดอกไม้คุจุ–ภูเขาไฟอะโสะ(ผ่านชม)หมู่บ้านยูฟูอิน–ชมบ่อน้ำร้อนจิโกกุ–ช้อปปิ้งเทนจิน
ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ ล่องเรือชมเกาะฮาชิมะ – นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ คุมาโมโต้ – ช้อปปิ้งย่านชิโมโตริ ล่องเรือชมปลาโลมา – สวนดอกไม้คุจุ – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) หมู่บ้านยูฟูอิน – ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – ช้อปปิ้งเทนจิน

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน