ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โดเกียว ซากุระ เล่นสกี อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน วัดนาริตะ อิออนมอลล์ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Easy Pink Blossom Kawazu BY XW

5 วัน 3 คืน

สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัดไค ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ และ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุชิบูย่ และโอไดบะ
Day 1 : พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok Scoot (XW)

Day 2 : นำท่านสู่ท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ
ท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม

Day 3 : นำท่านสู่หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ - ชมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โดยให้ท่านเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น - เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - อิสระช็อปปิ้ง เมืองโอไดบะ

Day 4 : เดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด - วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่น - อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่น

Day 5 : นำท่านสู่ วัดนาริตะ เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุดในภูมิภาคคันโต - อิออนมอลล์ เป็น
ห้างที่ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น - ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเที่ยวบินที่ XW101 สายการบิน Nok Scoot

#NoFreeDay

ทัวร์ญี่ปุ่น โดเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน