ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้าแข็งที่อะบาชิริ คลองโอตารุ by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH4.1 : Hokkaido I Want Snow BY XW

6 วัน 4 คืน

เมืองอาซาฮิคาว่า–หมู่บ้านราเม็ง–เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-เมืองมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ–พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง–AEONMALL–เมืองอาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้–โรงงานช็อคโกแลต-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ-DUTYFREE–เมืองโนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกคุดานิ–ภูเขาไฟโชวะชินซัง–สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน-ทะเลสาบโทยะ-เมืองซัปโปโร–ย่านซูซูกิโนะ-ลานสโนว์โมบิล #รูดบัตรไม่ชาร์จ
เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – AEON MALL – เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ - DUTY FREE – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ - ลานสโนว์โมบิล

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน