ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Winter Nagoya Shiragawa Light Up Ski BY TG

5 วัน 3 คืน

นาโกย่า–ทาคายาม่า–อดีตจวนผู้ว่า–ซันมาชิซูจิ–งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า–TAKASUSNOWPARK–เมืองกุโจฮาจิมัง– นาโกย่า–ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า–เกียวโต–วัดคิโยมิสึ–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ปราสาทโอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า–ตลาดคุโรมง–ช้อปปิ้งริงคุเอาท์เล็ต
นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกุโจฮาจิมัง –
นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ต

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน