ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Sakura Hokkaido Hakodate BY XJ

5 วัน 3 คืน

ชิโตเซ่–โนโบริเบทสึ–บ่อโคลนจิโกคุดานิ–ฮาโกดาเตะ–หอคอยโกเรียวคาคุ(จุดชมซากุระ)–โมโตมาชิ–อาคารโกดังอิฐแดง–ภูเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) ตลาดเช้า–อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ซากุระ)–ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล)–ฟาร์มหมีสีน้ำตาล–ทะเลสาบโทยะ(จุดชมวิว)–ออนเซน ทะเลสาบโทยะ–โอตารุ–คลองโอตารุ–หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี–โรงงานช็อคโกแล็ต–อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า–ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ–ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า)
ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน
ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน