ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Hokkaido Flower Mother's Day BY XJ

5 วัน 3 คืน

ชิโตเซ่–หมู่บ้านราเม็ง–สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า–น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์–โซอุนเคียว โซอุนเคียว–สระน้ำสีฟ้า–สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ– ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ–สวนสาธารณะโอโดริ–หอนาฬิกาโบราณ–ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ–ซัปโปโร ซัปโปโร–คลองโอตารุ–หอนาฬิกาไอน้ำ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี–ถนนซาไกมาจิ–ศาลเจ้าฮอกไกโด– ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต–ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว
โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –
ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน