ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Osaka Kyoto Universal Stuido Japan BY TG

6 วัน 4 คืน

สนุกกับสวนสนุกUNIVERSALSTUDIOJAPAN|เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจไปกับย่านชินไซบาชิ|ริงค์กุพรีเมียมเอาท์เล็ท|อิออนมอลล์ อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า1วัน|พักโอซาก้า3คืนติด
สนุกกับสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม
ช้อปปิ้งจุใจไปกับ ย่านชินไซบาชิ | ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท | อิออน มอลล์
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 3 คืนติด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน