ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Osaka Nagoya Tokyo Spring สงกรานต์ BY TG

7 วัน 4 คืน

สะพานโทเก็ตสึเคียว|ศาลเจ้าชิราฮิเงะ|เมืองกุโจฮะจิมัง|ระบำพื้นเมือง|น้ำแร่ธรรมชาติ ถนนต้นสนMetasequoiaNamiki|หมู่บ้านชิราคาวาโกะ|ภูเขาไฟฟูจิชั้น5|วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งMITSUIOUTLETJAZZDREAMช้อปปิ้งJRKYOTOSTATION|ช้อปปิ้งชินจูกุ
สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมัง | ระบำพื้นเมือง | น้ำแร่ธรรมชาติ
ถนนต้นสน Metasequoia Namiki | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน