ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต ชมปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ สวนอุเอโนะ ภูเขาไฟฟูจิ by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
Osaka Tokyo ซากุระ ช้อปเพลิน BY TG

6 วัน 4 คืน

เที่ยวเมืองเกียวโต|ชมปราสาทโอซาก้า|ชมซากุระสวนอุเอโนะ|ภูเขาไฟฟูจิ|วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุย่านซาคาเอะ|โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เล็ท|เมนูขาปูยักษ์|แช่น้ำแร่
เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซาก้า | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท | เมนูขาปูยักษ์ | แช่น้ำแร่

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเกียวโต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน