ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XW334 : Kawall Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ คาวาโกเอะ BY XW

5 วัน 3 คืน

พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ-นาริตะ//อาหารเที่ยง(บริการเบนโตะบนรถ)นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ–คานางาวะ-คามาคุระ–พระใหญ่ไดบุทสึ–เกาะเอโนะชิมะ-โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท–ออนเซ็น//อาหารเช้า,เที่ยง(BBQYAKINIKU),เย็น(บุฟเฟ่ต์ขาปู)ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ลานสกีFUJITENหรือโอชิโนะฮัคไก–โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOXSHINJUKU-จ.ชิบะ-งานประดับไฟฤดูหนาวTOKYOGERMANVILLAGEหมู่บ้านเยอรมัน-นาริตะ//อาหารเช้า,เที่ยงวัดนาริตะ-ร้านดองกิโฮเต้-ห้างอิออนมอลล์
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ-นาริตะ // อาหารเที่ยง (บริการเบนโตะบนรถ) นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – คานางาวะ - คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ – เกาะเอโนะชิมะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท– ออนเซ็น // อาหารเช้า,เที่ยง(BBQ YAKINIKU),เย็น(บุฟเฟ่ต์ขาปู) ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี FUJITENหรือโอชิโนะฮัคไก – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOX SHINJUKU - จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ // อาหารเช้า,เที่ยง วัดนาริตะ-ร้านดองกิโฮเต้-ห้างอิออนมอลล์

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน