ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

GG02B : อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส BY TG

9 วัน 6 คืน

โรม–กรุงวาติกัน–มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–วิหารแพนเธออน–ปิซ่า(อิตาลี)-เมืองปิซ่า–หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก–เมสเตร้–นั่งเรือสู่เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ–จัตุรัสซานมาร์โค–วิหารซานมาร์โค(อิตาลี)-เมสเตร้–มิลาน–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา–สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป–ถ้ำน้ำแข็ง1000ปี–สวิสสฟิงซ์–ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)-เมืองลูเซิร์น–สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง–เมืองซุก–ดิจอง(ฝรั่งเศส)-ดิจอง–รถไฟด่วนTGV–พระราชวังแวร์ซายส์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ถนนชองเอลิเซ่–ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู(ฝรั่งเศส) ขึ้นหอไอเฟลชั้น2–DUTYFREE–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ช้อปปิ้ง
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า (อิตาลี) - เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค (อิตาลี) - เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) - เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก – ดิจอง (ฝรั่งเศส) - ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)
ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน