ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJH-XJ53-V01 : Happy Hokkaido BY XJ

5 วัน 3 คืน

คิโรโระสโนว์เวิลด์–เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTCDUTYFREEอิสระท่องเที่ยวเต็มวันทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ตลาดโจไกอิจิบะ
คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREE อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน